Objava o nepostojanju osobe poslana na adrese institucija Hr. Rok za prigovor – 30 dana, pocevsi od 24. 10. 2018.

Continue reading “Objava o nepostojanju osobe poslana na adrese institucija Hr. Rok za prigovor – 30 dana, pocevsi od 24. 10. 2018.”

Oglasi

Zaštićeno: Kako Sasa Petric,SS Glina, i Branka Kostic, SS Glina, namjestaju montirane sudske procese, za sakrivanje krim org. , na HR vlasti, sve do namjere ubojstva tuzitelja

Continue reading “Zaštićeno: Kako Sasa Petric,SS Glina, i Branka Kostic, SS Glina, namjestaju montirane sudske procese, za sakrivanje krim org. , na HR vlasti, sve do namjere ubojstva tuzitelja”

Kako Sasa Petric, SS Glina , preko, zdravstvenog centra Topusko, a sa znanjem ravnatelja Doma zdravlja Petrinja, namjesta ubojstvo majke koja “previse buci” o njegovoj kriminalnoj medunarodnoj otmici njene djece, a na zakonski neosnovanoj medunarodnoj tjeralici, i osobnoj otmici drzanja djece bez sudske odluke. Odnosno kako u HR , A. Plenkovic mafija na vlasti nezakonito proganja, i u drzavi i medunarodno, one koji se drznu uzeti zakonsko pravo kucnog skolovanja za djecu

szs <szslobode@gmail.com>

30. svi

Continue reading “Kako Sasa Petric, SS Glina , preko, zdravstvenog centra Topusko, a sa znanjem ravnatelja Doma zdravlja Petrinja, namjesta ubojstvo majke koja “previse buci” o njegovoj kriminalnoj medunarodnoj otmici njene djece, a na zakonski neosnovanoj medunarodnoj tjeralici, i osobnoj otmici drzanja djece bez sudske odluke. Odnosno kako u HR , A. Plenkovic mafija na vlasti nezakonito proganja, i u drzavi i medunarodno, one koji se drznu uzeti zakonsko pravo kucnog skolovanja za djecu”

MOJ ODGOVOR NA DOPIS MENI I SABORU RH, SASE PETRICA, SS GLINA, KOJI JE SABOR TRAZIO OD ISTOGA NA OSNOVU MOJE TUZBE SABORU RH. Dopis SASE PETRICA JE OZNACEN U SABORU I MENI POD BROJEM: Klasa: 050-01/18-01-18-2

Continue reading “MOJ ODGOVOR NA DOPIS MENI I SABORU RH, SASE PETRICA, SS GLINA, KOJI JE SABOR TRAZIO OD ISTOGA NA OSNOVU MOJE TUZBE SABORU RH. Dopis SASE PETRICA JE OZNACEN U SABORU I MENI POD BROJEM: Klasa: 050-01/18-01-18-2”